Specifiek gericht op uw organisatie, zo zijn wij!


Rotic Safety Services geeft onder andere Bedrijfshulpverleningscursussen (BHV), 

Ademluchttrainingen en Scenariotrainingen, geheel op maat voor uw organisatie. 


Rotic Safety Services

Rotic Safety Services, biedt bij bedrijven van klein tot groot Bedrijfshulpverleningscursussen (BHV), Ademluchttrainingen, Scenariotrainingen (o.a. Ontruimingsoefeningen, BHV-oefeningen en Ademluchtoefeningen) en Brandwachten aan; ook 's avonds of in het weekend als ù dat beter uit komt. Alles is specifiek gericht op uw organisatie, zo zijn wij!

Rotic Safety Services is opgericht in 2008 door een brandweerman pur sang; deze passie en ervaring ziet u terug in de opleidingen en trainingen. 

We zetten goed opgeleide en gecertificeerde medewerkers (brandwachten) met ruime ervaring in voor het preventief toezicht houden bij risicovolle objecten, brandgevaarlijke werkzaamheden, uitval of onderhoud aan een brandmeldcentrale, evenementen of bij een tekort aan vluchtwegen.

Tevens kunnen de medewerkers van Rotic Safety Services worden ingezet bij tijdelijke onderbezetting in een brandweerkorps voor repressieve diensten; denk hierbij aan Manschappen, Chauffeurs en Bevelvoerders.

Onze specialisten worden per uur, per dag of voor een langere periode ingezet; ze worden continu bijgeschoold en zijn daardoor altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem gerust contact met ons op.


Opleiding BHV

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV-ers. 

De opleiding bestaat uit twee delen: Levensreddend Handelen (LEH) en Brandbestrijding & Ontruiming. De onderdelen beginnen met theorie, zodat dit het praktijkgedeelte onderbouwt. Het praktijkgedeelte voert de boventoon, waardoor de lessen interactief zijn; een BHV-er moet oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

BHV Opleidingen
Rotic Safety Services verzorgt verschillende BHV opleidingen en trainingen op maat voor zowel werkgevers als werknemers. De opleidingen & trainingen worden indien gewenst gegeven bij u in het bedrijf (in Company), door zeer ervaren docenten.

Levensreddende handelingen (LEH):
- Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
- Uitwendige wonden
- Oogletsels
- Kneuzingen en verstuikingen
- Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
- Brandwonden
- Reanimatie
- Gebruik van de AED

Brandbestrijding en ontruiming:
- Brand en gevaren bij brand
- De taak van de BHV-er bij brand en ontruiming
- Eerste aanzet tot calamiteitenbestrijding
- Beperking en bestrijding van een beginnende brand
- Opvangen van de overheidshulpverleners en operationele diensten
- Communicatievaardigheden
- Ontruimingstechnieken

Herhaling BHV

Na de opleiding tot bedrijfshulpverlener volgen uw BHV-ers ieder jaar een herhalingscursus BHV en beheersen zij de nieuwste hulpverlening-technieken. Bij Rotic Safety Services kunnen uw bedrijfshulpverleners kennis en vaardigheden jaarlijks op een aantrekkelijke manier opfrissen.

Voor uw bedrijfshulpverleners geldt hetzelfde als voor al uw andere medewerkers: kennis en vaardigheden zakken weg, wanneer die te weinig worden gebruikt. Op zich is het natuurlijk een goed teken dat uw BHV-ers maar weinig in actie hoeven te komen, maar juist om die reden is bijscholing en oefening nodig. De Arbo-wet verplicht u als werkgever om de kennis en vaardigheden van uw BHV-ers op peil te houden. Na alle recente veranderingen, zoals de invoering van de Automatische Externe Defibrillator (AED), kunt u hiermee eigenlijk niet langer wachten. 

BHV Herhalingscursus

Houdt kennis en vaardigheden up-to-date!

De Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener van Rotic Safety Services is een combinatie van bijscholing en oefening. Rotic Safety Services zorgt ervoor dat uw bedrijfshulpverleners de nieuwste ontwikkelingen meekrijgen (bijscholing), maar ook dat de elementaire vaardigheden opnieuw worden getraind (oefening). Het gaat om kennis en vaardigheden.

U kunt de kennis en vaardigheden van een BHV-er up-to-date houden door middel van een ééndaagse BHV Herhalingscursus. Door de jaarlijkse herhalingscursus zorgt u voor verlenging van de geldigheid van het diploma van de BHV-er. De BHV Herhalingscursus heeft een wisselend thema en blijft daardoor een interessante en afwisselende training. 
De BHV herhalingscursus bestaat uit één lesdag, waarin we de hoofdpunten van de basiscursus BHV herhalen en oefenen. 

Werken met ademlucht

De opleiding 'Werken met ademlucht' is bedoeld voor personen die in een normale werksituatie verantwoord gebruik moeten kunnen maken van adembeschermende middelen voor als zij werkzaamheden gaan verrichten in een omgeving waarin schadelijke stoffen aanwezig zijn of een verlaagd zuurstof percentage aanwezig is.

Om gebruik te maken van ademlucht is het van belang dat u bekend bent met de werking en het gebruik van de verschillende pers- en ademmogelijkheden. Wilt u veilig werken met ademlucht, start dan met een opleiding ademlucht van Rotic Safety Services!

Voor uw medewerkers met de opleiding ademlucht geldt hetzelfde als voor al uw andere medewerkers: kennis en vaardigheden zakken weg, wanneer die te weinig worden gebruikt.  

Onderwerpen cursus
- Ademgiffen 
- Soorten adembescherming
- Gevaren en veiligheid
- Algemene gedragsregels
- Het gebruik van het toestel (bescherming, bouw, werking, onderhoud en controle)
- Bewegingstechnieken met de toestellen
- Oefenen in het opzetten, afzetten en omhangen van het toestel
- Praktisch voortbewegen met ademluchttoestel
- Communicatie oefening